1. Những câu khen ngợi

 • Well done – Giỏi lắm.
 • Good job! – Tốt lắm!
 • Excellent! – Xuất sắc/Giỏi lắm/Rất tốt
 • Wonderful! – Tuyệt vời!
 • You’re a genius – Bạn là thiên tài đó.
 • You are really pretty ( on that dress) – Bạn thật đẹp.
 • You look good/great today – Hôm nay em mặc đẹp quá! Trông em thật tuyệt vời hôm nay.
 • I love your new dress – Tôi thích chiếc váy của bạn
 • What a beautiful shirt! – Chiếc áo thật là đẹp!
 • What a beautiful day!
 • What a great meal!
 • What a wonderful gathering!
 • You’re looking so beautiful today – Ngày hôm nay bạn trông thật đẹp

2. Những câu cảm ơn  và đáp lời cảm ơn

 • Thanks – Cảm ơn.
 • Thank you so/very much – Cảm ơn rất nhiều.
 • How thoughtful (of you) – Bạn thật chu đáo.
 • That’s so kind of you – Bạn thật tốt với tôi.
 • No sweat – Không sao, không hề gì.
 • Not a problem – Không có gì.
 • It’s my pleasure – Giúp đỡ bạn là niềm vinh hạnh cho tôi.
 • You are welcome – Không có gì đâu.

3. Câu xin lỗi

 • I’m (so / very / terribly) sorry. Tôi thật sự xin lỗi.
 • Pardon (me). Thứ lỗi cho tôi/Làm ơn.
 • That’s my fault. Đó là lỗi của tôi.
 • My bad/My fault. Lỗi của tôi.
 • Please excuse my (ignorance). Xin hãy bỏ qua sự thiếu sót của tôi.

4. Những mẫu câu giúp đỡ trong tiếng Anh

 • Help! / Help me! – Giúp tớ với!
 • Can/ Could you give me a hand with this? – Bạn có thể giúp tôi một tay được không?
 • Can/ Could you do me a favor? – Bạn có thể giúp tôi một việc được không?
 • I need some help, please – Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ.
 • Could you help me for a second? – Bạn giúp tôi một lát được không?
 • I can’t manage (this report/work/file…). Can you help? – Tôi không thể giải quyết được. Bạn có thể giúp tôi được không?